دانشجویی - دانشگاه - علمی
 
به وبلاگم خوش آمدید...

ریز نمرات و عملکرد درس  تجزیه و تحلیل سیستم ها

(کارشناسی سخت افزار کامپیوتر - فناوری اطلاعات)

دانشگاه غیرانتفاعی تمیشان بهشهر


شماره دانشجویی حضوردرکلاس 1نمره  برگه پایان ترم 20نمره جمع نمرات نمره نهایی
9111125003 0.25 9.25 9.5
9111125004 1 7.75 8.75
9111125005 0.5 11 11.5
9111125006 1 10.5 11.5
9111125008 1 13 14
9111125009 1 18 19
9111125011 1 15 16
9111125014 0.5 9 9.5
9111120001 1 18.25 19.25
9111120003 1 6.5 7.5
9111120004 112 13
9011123018 1 13.75 14.75
9011123022 0.5 4.5 5
9011123057 0.25 7 7.25
9021123002 1 18.5 19.5
9111123003 1 13.75 14.75
9111123010 1 8 9
91352301 0.5 6 6.5


در صورت نظر و پیشنهاد می توانید در قسمت نظرات وبلاگ نظر خود را ارئه کنید.(با تشکر)


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 توسط سید مهدی اولادعلی
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 توسط سید مهدی اولادعلی

ریز نمرات و عملکرد درس آزمایشگاه مدار واسط

(کارشناسی سخت افزار کامپیوتر)

دانشگاه غیرانتفاعی هیرکانیا بندرگز


شماره دانشجوییگروهحضوردرکلاس ۳نمرهنمره +و-سمینار ۹نمره
امتحان کتبی 8نمره
پروژه
جمع نمراتنمره نهایی
9011211702C۳۰۷
۳.۵
۰
۱۳.۵۱۴
9011211701F۱.۲۰۶.۵
۲.۵
۴
۱۴.۲
۱۵
9011211703D۲.۷۰۶.۷۵
۵
۰
۱۴.۴۵
۱۵
9021210701B۲.۴۰۷
۳.۵۰۱۲.۹۱۳.۵
9011211704H۱.۸۰۶
۲.۵۰۱۰۳۱۱
9011211706D۲.۷۰.۵-۷.۵
۳.۵
۰
۱۳.۲
۱۴
8911261914F۱.۲۰۰
۴.۵
۵
۵.۷
۱۱
9011211707M۱.۲۰۶.۵
۳.۵۰۱۱.۲
۱۲
9011211708F۲.۷۰۷.۵
۲.۵
۰
۱۲.۷
۱۳.۵
9011211709M۱.۸۰۶.۵
۳.۵
۰
۱۱.۸
۱۲.۵
9011211711C۲.۷۰۷.۷۵
۷
۰
۱۷.۴۵۱۸
9011211713E۳۰۶.۲۵
۲.۵۴۱۵.۷۵۱۶.۵
9011211722H۳۰۳
۲.۵۶۱۴.۵۱۵.۵
9011211714E۳۰۶.۷۵
۳
۰
۱۲.۷۵۱۳.۵
9011211715B۳۰۶
۳
۰
12
۱۳
9011211716M۲.۱۰.۵-۴
۲.۵
۰
۸.۱۹.۷۵
9011211717A۲.۷۰۸
۳
۳.۵
۱۷.۲
۱۸
9011211718M۱.۸۰۴.۵
۳.۵
۰
۹.۸۱۰.۵
9011211719A۲.۷۰۶.۷۵
۴
۴
۱۷.۴۵۱۸
۸۹۱۱۲۶۱۹۱۰
۰.۳۰۰
۰
۰
۰.۳
حذف

به اطلاع کلیه دانشجویان این درس می رساند با توجه به جمع نمرات پایین این درس برای مساعدت برای افزایش نمره به دانشجویانی که مایل باشند پروژه ای (ترجمه) برای آنها در نظر گرفته میشود و حداکثر تا ۴نمره به آنها اضافه خواهد شد. لذا دانشجویانی که مایل هستند حداکثر تا تاریخ ۵ تیرماه می توانند با ارسال ایمیل smo1363@yahoo.com درخواست خود برای انجام پروژه را اعلام کنند.

تذکرات مهم:

۱- در جدول فوق به دانشجویانی که پروژه را انجام داده اند و یا در حال انجام می باشند نمره پروژه در نظر گرفته شده است و اگر بنا بر هر دلیلی تا تاریخ مشخص شده برای آنها انجام ندهند نمره داده شده از آنها کم خواهد شد.

۲- نمرات حداکثر تا تاریح ۱۵تیرماه نهایی خواهد شد لذا در صورت تمایل هر چه زودتر اقدام کنید.

۳- تاریخ های اعلام شده به هیچ عنوانی قابل تمدید نخواهد بود و تغییر نمی کند.

۴- حداکثر تا ۲ پروژه برای آنهای که نمره زیر ۱۰ گرفته اند می توان در نظر گرفت.

5- حدکثر نمره برای کسانی که پروژه تحویل می دهند تا 18 خواهد بود

موفق باشید


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه یکم تیر 1392 توسط سید مهدی اولادعلی

ریز نمرات و عملکرد درس  میکروپرسسور

(کاردانی الکترونیک عمومی)

آموزشکده فنی امام خمینی بهشهر

شماره دانشجویی حضوردرکلاس 1نمره نمرات +و-

پایان ترم20نمره
جمع نمرات نمره نهایی
8069019204 0.7 0

5
5.7
2479111101 0.6 0

9.5
10.1
2479111102 1 0

10.5
11.5
919001429 1 0

19
20
2479111104 1 0

9.75
10.75
2479111107 1 0

8.75
9.75
2479111108 1 0

5
6
2479111109 1 0

6
7
2479111110 1 0

11.5
12.5
2479111112 1 0

8
9
2479111113 1 0

7.5
8.5
2479111114 1 0

8
9
2479111116 1 0

7.75
8.75
2479111117 0.4 0

1.5
1.9
2479111118 0.8 0

5.5

6.3
2479111119 0.9 0

7.5

8.4
2479111120 1 0

5
6
2479111121 1 0.5-

2.5

3
2479111122 1 0

5
6

طریقه محاسبه نمره نهایی این درس:

۱-با توجه به تعداد کلاس های تشکیل شده 1نمره حضور در کلاس برای هر دانشجو در نظر گرفته می شود.(اضافه بر۲۰)

تذکر: تا به این تاریخ(1392/۲/22)دوازده جلسه کلاس   تشکیل شده است.(برای لحاظ نمره حضور در کلاس دو جلسه در نظر گرفته نشد)


۲-به ازای هر + یا - که به خاطر فعالیت یا پرسش های کلاسی و یا انظباط در کلاس داده خواهد شد به نمره نهایی 0.5 نمره اضافه یا کم خواهد شد.(اضافه بر۲۰)


3- در صورت برگزاری امتحان میان ترم در هفته اول اردیبهشت 5نمره در نظر گرفته خواهد شد.در صورتی که برگزار نشود امتحان پایان ترم 20 نمره ای خواهد بود

4- امتحان پایان ترم  در تاریخ 21/3/1392 برگزار خواهد شد .


با تشکر

در صورت نظر و پیشنهاد می توانید در قسمت نظرات وبلاگ نظر خود را ارئه کنید.(با تشکر)


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و یکم خرداد 1392 توسط سید مهدی اولادعلی

ریز نمرات و عملکرد درس  تکنیک پالس

(کاردانی الکترونیک عمومی)

آموزشکده فنی امام خمینی بهشهر


شماره دانشجویی حضوردرکلاس 1نمره نمرات +و-

پایان ترم 20نمره جمع نمرات نمره نهایی
2479015401 1 0

9.5 10.5
2479015402 1 0

13 14
2479015403 0.6 0

2.5 3.1
8069019204 0.9 0

7 7.9
2479015404 1 0

14.25 15.25
2479111101 0.6 0

8.75 9.35
3479015401 0.9 0

8 8.9
2479015406 1 0

3.25 4.25
2479015407 0.8 0

11 11.8
3479015402 1 0

4.5 5.5
2479015409 0.7 0.5-

... ....
2479015411 0.9 0

9.25 10.15
2479015412 0.9 0

11.5 12.4
2479015413 1 0

11 12
2479015414 0.6 0.5-

3.5 3.6
2479015415 0.9 0

7.5 8.4
2479015416 0.9 0

7.75 8.65
2439015416 1 0.5+

13.25 14.75
2479015419 0.9 0

12.75 13.65
2479015420 0.5 0

4.75 5.25
2479015421 0.7 0

16.5 17.2
2479015424 1 0

13 14
8089027028 1 0.5+

14 15.5
8089027031 1 0

15.75 16.75

طریقه محاسبه نمره نهایی این درس:

۱-با توجه به تعداد کلاس های تشکیل شده 1نمره حضور در کلاس برای هر دانشجو در نظر گرفته می شود.(اضافه بر۲۰)

تذکر: تا به این تاریخ(1392/2/22) دوازده جلسه کلاس  تشکیل شده است.(برای لحاظ نمره حضور در کلاس دو جلسه در نظر گرفته نشد)


۲-به ازای هر + یا - که به خاطر فعالیت یا پرسش های کلاسی و یا انظباط در کلاس داده خواهد شد به نمره نهایی 0.5 نمره اضافه یا کم خواهد شد.(اضافه بر۲۰)


3- در صورت برگزاری امتحان میان ترم در هفته اول اردیبهشت 5نمره در نظر گرفته خواهد شد.در صورتی که برگزار نشود امتحان پایان ترم 20 نمره ای خواهد بود

4- امتحان پایان ترم  در تاریخ 09/3/1392 برگزار خواهد شد .


با تشکر

در صورت نظر و پیشنهاد می توانید در قسمت نظرات وبلاگ نظر خود را ارئه کنید.(با تشکر)


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دوازدهم خرداد 1392 توسط سید مهدی اولادعلی

ریز نمرات و عملکرد درس الکترونیک دیجیتال

(کارشناسی سخت افزار کامپیوتر)

دانشگاه غیرانتفاعی تمیشان بهشهر

شماره دانشجویی حضوردرکلاس 1نمره نمرات +و-

پایان ترم ۲۰نمره جمع نمرات نمره نهایی
9011123019 0.3 0

6.25 6.55
9011123033 0.8 0

15.5 16.3
9011123047 1 0

7.25 8.25
9021123001 1 0

18.5 19.5
9011123003 1 0

13.75 14.75
9011123005 1 0

17.5 18.5
9011123007 1 ۰.۵+

14 15.5
9011123009 0.7 0

12.5 13.2
فخاری 0.7 0

13 13.7
مجریان 0.7 0

14.25 14.95
یعقوب پور 0.5 0

12.5 13
تقوی 0.8 0

6.5 7.3


طریقه محاسبه نمره نهایی این درس:

۱-با توجه به تعداد کلاس های تشکیل شده 1نمره حضور در کلاس برای هر دانشجو در نظر گرفته می شود.(اضافه بر۲۰)

تذکر: تا به این تاریخ(1392/2/25) هفت جلسه کلاس  تشکیل شده است.


۲-به ازای هر + یا - که به خاطر فعالیت یا پرسش های کلاسی و یا انظباط در کلاس داده خواهد شد به نمره نهایی 0.5 نمره اضافه یا کم خواهد شد.(اضافه بر۲۰)

3- در صورت برگزار نشدن امتحان میان ترم پایان ترم از 20 نمره حساب خواهد شد.

در صورت نظر و پیشنهاد می توانید در قسمت نظرات وبلاگ نظر خود را ارئه کنید.(با تشکر)


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه یازدهم خرداد 1392 توسط سید مهدی اولادعلی

ریز نمرات و عملکرد درس  طراحی مدارواسط

(کارشناسی سخت افزار کامپیوتر)

دانشگاه غیرانتفاعی هیرکانیا بندرگز


شماره دانشجوییحضوردرکلاس 1نمرهنمرات +و-

پایان ترم۲۰نمرهجمع نمراتنمره نهایی
9011211702۱0

89۱۰
901121170۱۰.۴0

12.512.9۱۴
9011211703۱0

11.2512.25۱۳
9021210701۰.۸0

55.8۹.۵
9011211704۰.۶۱+

12.514.1۱۵
9011211706۱0

910۱۱
9011211707۰.۳0

13.513.8۱۴.۵
9011211708۰.۸0

5.756.55۹.۷۵
9011211709۰.۳0

13.2513.55۱۴
901121171110.5+

17.2518.75۱۹
9011211713۱0

15.7516.75۱۷.۵
9011211722۱0

1314۱۵
9011211714۱0

10.2511.25۱۲.۵
9011211715۱0

12.513.5۱۴.۵
9011211716۰.۴0

4.54.9۹
9011211717۰.۹۱+

1920۲۰
9011211718۰.۲0

4.254.45۹
9011211719۱۱+

15.517.5۱۸.۲۵


طریقه محاسبه نمره نهایی این درس:

۱-با توجه به تعداد کلاس های تشکیل شده 1نمره حضور در کلاس برای هر دانشجو در نظر گرفته می شود.(اضافه بر۲۰)

تذکر: تا به این تاریخ(1392/۲/۲۳) سیزده جلسه کلاس  تشکیل شده است. (برای نمره حضور در کلاس سه جلسه غیبت در نظر نگرفته شده است)


۲-به ازای هر + یا - که به خاطر فعالیت یا پرسش های کلاسی و یا انظباط در کلاس داده خواهد شد به نمره نهایی 0.5 نمره اضافه یا کم خواهد شد.(اضافه بر۲۰)


3- انمتحان پایین ترم طبق برنامه امتحانی در تاریخ ۹۲/۳/۹ برگزار می شود.

با تشکر

در صورت نظر و پیشنهاد می توانید در قسمت نظرات وبلاگ نظر خود را ارئه کنید.(با تشکر)


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه یازدهم خرداد 1392 توسط سید مهدی اولادعلی

ریز نمرات و عملکرد درس  طراحی مدارواسط

(کارشناسی سخت افزار کامپیوتر)

دانشگاه غیرانتفاعی تمیشان بهشهر

شماره دانشجویی حضوردرکلاس 1نمره نمرات +و-

پایان ترم۲۰نمره جمع نمرات نمره نهایی
89252301 1 0

7.25 8.25
89252307 0.9 0.5-

16.5 16.9
9011123001 0.9 0

7.75 8.65
9011123006 0.9 0.5+

8.5 9.9
9011123018 0.6 0

13.5 14.1
9011123022 0.2 0.5-

9.25 8.95
9011123031 0.3 0

13.5 13.8
9011123032 1 0

19 20
9011123035 1 ۰.۵+

18.25 19.75
9011123037 1 0

15.25 16.25
9011123038 0.8 0.5+

17.5 18.8
9011123039 0.8 0

11.5 12.3
9011123040 0.8 0

9 9.8
9011123045 0.6 0

10.5 11.1
9011123051 0.1 0

4.5 4.6
9011123053 1 0

18.75 19.75
9011123055 1 0

11.75 12.75
9011123057 0.4 0

11.5 11.9
9011123069 0.9 0

16.25 17.15
9011123070 0.8 0.5-

11.5 11.8
9011123077 0.4 0

10.5 10.9
9021123002 1 0

17.75 18.75
9021123003 1 0

15.25 16.25طریقه محاسبه نمره نهایی این درس:

۱-با توجه به تعداد کلاس های تشکیل شده 1نمره حضور در کلاس برای هر دانشجو در نظر گرفته می شود.(اضافه بر۲۰)

تذکر: تا به این تاریخ(1392/۲/25) ده جلسه کلاس  تشکیل شده است.


۲-به ازای هر + یا - که به خاطر فعالیت یا پرسش های کلاسی و یا انظباط در کلاس داده خواهد شد به نمره نهایی 0.5 نمره اضافه یا کم خواهد شد.(اضافه بر۲۰)


3- در صورت برگزاری امتحان میان ترم در هفته اول اردیبهشت 5نمره در نظر گرفته خواهد شد.در صورتی که برگزار نشود امتحان پایان ترم 20 نمره ای خواهد بود

با تشکر

در صورت نظر و پیشنهاد می توانید در قسمت نظرات وبلاگ نظر خود را ارئه کنید.(با تشکر)


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه یازدهم خرداد 1392 توسط سید مهدی اولادعلی

ریز نمرات و عملکرد درس  آزمایشگاه تکنیک پالس

(کاردانی الکترونیک)

آموزشکده فنی امام خمینی بهشهر

شماره دانشجویی گروه حضوردرکلاس 3نمره گزارشکار 3نمره نمرات +و-
امتحان عملی 14نمره جمع نمرات نمره نهایی
2479015401 B 2.4 2 0
8 12.4 13
2479015402 B 2.4 2 0
13 17.4 17.5
2479015403 D 2.1 2.4 0
7 11.5 11.5
2479015404 A 3 2.65 0
12 17.65 18
2479111101 E 2.7 2.2 0
10.25 15.15 15.5
3479015401 E 2.7 2.2 0
6 10.9 11.5
2479015406 D 3 2.4 0
3.75 9.15 10
2479015407 C 3 2.65 0
12.25 17.90 18.5
2479015409 D 2.1 2.4 0.5-
7.25 11.25 11.5
2479015411 A 3 2.65 0.5-
10.75 15.85 16.5
2479015412 C 2.7 2.65 0
9.75 15.1 16
2479015413 B 2.4 2 0
11 15.4 16
2479015414 A 2.1 2.65 0.5-
8.25 12.5 12.5
2479015415 A 3 2.65 0
11 16.65 17
2479015416 C 3 2.65 0
9.75 15.4 16
2439019116 E 2.4 2.2 0
10.5 15.1 16
2479015419 B 2.4 2 0
11 15.4 16
2479015421 C 2.1 2.65 0
11.5 16.25 16.5
2479015424 E 2.4 2.2 0
9.5 14.1 15
8089027028 D 2.7 2.4 0
12.5 17.6 18
8089027031 D 2.7 2.4 0
11 16.1 17
3479015402 E 2.7 2.2 0
10 14.9 15.5


طریقه محاسبه نمره نهایی این درس:

۱-با توجه به تعداد کلاس های تشکیل شده 3نمره حضور در کلاس برای هر دانشجو در نظر گرفته می شود.

تذکر: تا به این تاریخ(1392/۲/25)دوازده جلسه کلاس آزمایشگاه تشکیل شده است.(برای لحاظ نمره حضور در کلاس یک جلسه در نظر گرفته نشد)


۲-به ازای هر + یا - که به خاطر فعالیت یا پرسش های کلاسی و یا انظباط در کلاس داده خواهد شد به نمره نهایی 0.5نمره اضافه یا کم خواهد شد.(اضافه بر۲۰)


3- نمره  گزارش کار بعد از تصحیح همه برگه ها برای هر دانشجو در نظر گرفته میشود.

4- امتحان پایان ترم که به صورت عملی و انفرادی می باشد در تاریخ 01/03/1392 برگزار خواهد شد که 14نمره خواهد داشت.


                                نمرات گزارشکار تکنیک پالس


موضوع
گروهAگروهBگروهCگروه Dگروه E

آز 1یک سو کننده نیم موج و تمام موج
و مدار برش

1814192017

آز 2چند برابر کننده ها - فیلترها
1513201816

آز 3مشخصه زمانی دیود و ترانزیستور
1920192015

آز 4مالتی ویبراتور بی استابل
1719202015

آز 5مالتی ویبراتور بی استابل با مقاومت بار
1718151718

آز 6مالتی ویبراتورمونو استابل
2017151718

آز 7مالتی ویبراتورمونو استابل اطلاح شده
استفاده از IC 7400

1917181719

آز 8مالتی ویبراتور مونو استابل با IC740121 و مدار اشمیت تریگر
2020192019

آز 9تغییر مقاومت در مدار اشمیت تریگر
20020018

آز10جمع نمرات
165121165149155


نمره از 3
2.6522.652.42.20


طریقه محاسبه :

۱- تا به این تاریخ(1392/2/25) نه گزارشکار تحویل داده شد.

2- نمره هر گزارشکار از 20 حساب شده است در آخر ترم با توجه به تعداد گزارشکار و بعد از جمع  همه نمرات نمره گزارشکار محاسبه می گردد.

3- نمره  گزارش کار بعد از تصحیح همه برگه ها برای هر دانشجو در نظر گرفته میشود.

در صورت نظر و پیشنهاد می توانید در قسمت نظرات وبلاگ نظر خود را ارئه کنید.(با تشکر)


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1392 توسط سید مهدی اولادعلی

ریز نمرات و عملکرد درس آزمایشگاه مدار واسط

(کارشناسی سخت افزار کامپیوتر)

دانشگاه غیرانتفاعی هیرکانیا بندرگز


 

شماره دانشجوییگروهحضوردرکلاس ۳نمرهنمره +و-سمینار ۹نمره
امتحان کتبی 8نمره
پروژه
جمع نمراتنمره نهایی
9011211702C۳07
3.5
۰
13.5۱۴
9011211701F۱.۲06.5
2.5
۴
۱۴.۲
۱۵
9011211703D۲.۷06.75
5
۰
14.45
۱۵
9021210701B۲.۴07
3.5۰
12.9۱۳.۵
9011211704H۱.۸06
2.5۰
10.3۱۱
9011211706D۲.۷۰.۵-7.5
3.5
۰
13.2
۱۴
8911261914F۱.۲00
4.5
۵
5.7
۱۱
9011211707M۱.۲06.5
3.5۰
11.2
۱۲
9011211708F۲.۷07.5
2.5
۰
12.7
۱۳.۵
9011211709M۱.۸06.5
3.5
۰
11.8
۱۲.۵
9011211711C۲.۷07.75
7
۰
17.45۱۸
9011211713E۳06.25
2.5۴
۱۵.۷۵۱۶.۵
9011211722H۳03
2.5۶
۱۴.۵۱۵.۵
9011211714E۳06.75
3
۰
12.75۱۳.۵
9011211715B۳06
3
۰
12
۱۳
9011211716M۲.۱0.5-4
2.5
۰
8.1۹.۷۵
9011211717A۲.۷08
3
۳.۵
۱۷.۲
۱۸
9011211718M۱.۸04.5
3.5
۰
9.8۱۰.۵
9011211719A۲.۷06.75
4
۴
۱۷.۴۵۱۸
۸۹۱۱۲۶۱۹۱۰
۰.۳۰0
0
۰
0.3
حذف


 

طریقه محاسبه نمره نهایی این درس:

۱-با توجه به تعداد کلاس های تشکیل شده 3نمره حضور در کلاس برای هر دانشجو در نظر گرفته می شود.

تذکر: تا به این تاریخ(1392/۲/17) سیزده جلسه کلاس آزمایشگاه تشکیل شده است.


۲-به ازای هر + یا - که به خاطر فعالیت یا پرسش های کلاسی و یا انظباط در کلاس داده خواهد شد به نمره نهایی 0.5نمره اضافه یا کم خواهد شد.(اضافه بر۲۰)


 

3- امتحان پایان ترم که به کتبی می باشد در تاریخ ۲۴/۲/۹۲ برگزار خواهد شد که 8نمره خواهد داشت.

روش محاسبه نمره سمینار درس آزمایشگاه طراحی مدار واسط

زمان بندی 1نمره

فایلPowerpoint

1نمره

تطبیق موضوع و ارائه

1نمره

ارائه سمینار

۲نمره

پرسش و پاسخ

4 نمره

جمع

۹نمرهبه نکات زیر توجه کنید:

۱- منظور از زمان بندی رعایت تاریخ و زمان اعلام شده برای مشخص کردن موضوع و تحویل فایل های مربوطه و زمان مشخص شده برای ارائه سمینار می باشد.

۲- منظور از فایل Powerpoint طریقه تهیه زیبای و نظم اسلاید ها می باشد.

۳- موضوع انتخاب شده با تحیقات انجام شده باید تطبیق داشته باشد و دقیقاً در مورد موضوع تحقیقات انجام شود.

۴- منظور از ارائه سمینار تسلط و طرز بیان گروه می باشد.

۵- نمره پرسش پاسخ به صورت انفرادی به اعضای گروه داده خواهد شد.در بقیعه موارد نمرات به کل گروه داده می شود.


جدول موضوع و تاریخ ارائه گروه ها

نام گروهموضوع ارائهتاریخ ارائه
Aمیکرو805191/12/8
BINTEL CORE I392/1/20
CINTEL CORE I792/2/۱۷
D,HPENTIUM4, PENTIUM392/2/۱۰
EINTEL CORE 2 DUO92/1/27
FINTEL CORE I592/2/۱۷
MARM92/2/10


در صورت نظر و پیشنهاد می توانید در قسمت نظرات وبلاگ نظر خود را ارئه کنید.(با تشکر)


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1392 توسط سید مهدی اولادعلی

ریز نمرات و عملکرد درس آزمایشگاه مدار واسط

(کارشناسی سخت افزار کامپیوتر)

دانشگاه غیرانتفاعی تمیشان بهشهر


شماره دانشجویی گروه حضوردرکلاس ۳نمره نمره +و- تمرین 3نمره
سمینار 8نمره
امتحانVHDL 6نمره
جمع نمرات نمره نهایی
89152353 D 1.25 0 1

5.75 5 13 14.5
89152357 D 2.75 0 2
4.75 3 12.5 14
89152301 F 3 0 2

4 3 12 14
89152307 B 2.75 0 2.75
6.75 5 17.25 18
9011123002 E 2 0 0
7.25 0 9.25
9011123031 A 0.75 0 0
7.25 0 8
9011123032 A 2.75 0 3
7.25 5.5 18.5 19
9011123035 A 3 0 3
7.5 5.75 19.25 19.75
9011123037 C 3 0.5- 2
6.5 5.5 16.5 17.5
9011123053 C 3 0 3
7.5 6 19.5 20
9011123055 C 3 0 3
6 5 17 18
9011123069 B 2.75 0 2.75
7.5 5.5 18.5 19
9011123038 D 2.50 2.5
7.75 5.75 18.5 19
9011123039 E 2.5 0 2.5
5.5 4.5 15 16
9011123041
0.75
1.75
0 4.5 7

طریقه محاسبه نمره نهایی این درس:

۱-با توجه به تعداد کلاس های تشکیل شده 3نمره حضور در کلاس برای هر دانشجو در نظر گرفته می شود.

تذکر: تا به این تاریخ(1392/۲/۱۸) هشت جلسه کلاس آزمایشگاه تشکیل شده است.


۲-به ازای هر + یا - که به خاطر فعالیت یا پرسش های کلاسی و یا انظباط در کلاس داده خواهد شد به نمره نهایی 0.5نمره اضافه یا کم خواهد شد.(اضافه بر۲۰)


3- امتحان پایان ترم به صورت عملی یا پروژه ای از مبجث VHDL می باشد در تاریخ ............... برگزار خواهد شد که 6نمره خواهد داشت.

           روش محاسبه نمره سمینار درس آزمایشگاه  طراحی مدار واسط

زمان بندی 1نمره

فایلPowerpoint

1نمره

تطبیق موضوع و ارائه

1نمره

ارائه سمینار

1نمره

پرسش و پاسخ

4 نمره

جمع

8نمرهبه نکات زیر توجه کنید:

۱- منظور از زمان بندی رعایت تاریخ و زمان اعلام شده برای مشخص کردن موضوع و تحویل فایل های مربوطه و زمان مشخص شده برای ارائه سمینار می باشد.

۲- منظور از فایل Powerpoint طریقه تهیه زیبای و نظم اسلاید ها می باشد.

۳- موضوع انتخاب شده با تحیقات انجام شده باید تطبیق داشته باشد و دقیقاً در مورد موضوع تحقیقات انجام شود.

۴- منظور از ارائه سمینار تسلط و طرز بیان گروه می باشد.

۵- نمره پرسش پاسخ به صورت انفرادی به اعضای گروه داده خواهد شد.در بقیعه موارد نمرات به کل گروه داده می شود.


جدول موضوع و تاریخ ارائه گروه ها

نام گروه موضوع ارائه تاریخ ارائه
A میکرو8051 91/12/16
B PENTIUM4 92/1/21
C PLC 92/1/28
D ARM 92/2/4
E INTEL CORE I7 92/2/11
F PENTIUM۳ 92/2/18
M VHDL 92/2/25

در صورت نظر و پیشنهاد می توانید در قسمت نظرات وبلاگ نظر خود را ارئه کنید.(با تشکر)

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1392 توسط سید مهدی اولادعلی

ریز نمرات و عملکرد درس  آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال

(کارشناسی سخت افزار کامپیوتر)

دانشگاه غیرانتفاعی تمیشان بهشهر

شماره دانشجویی حضوردرکلاس 3نمره نمرات +و- گزارشکار 4نمره
پایان ترم13نمره جمع نمرات نمره نهایی
89252307 3 0 3.75
10 16.75 17.5
9011123001 2.6 0 3.65
11 17.25 18
9011123006 2.6 0 3.55
6.25 12.4 14
9011123018 2.6 0 3.75
9.75 16.1 17
9011123022 0.8 0 0
0 0.8
9011123031 0.8 0 0
0 0.8
9011123032 3 0 3.85
10.75 17.60 18.5
9011123035 3 0 3.85
11.5 18.35 19
9011123037 3 0 3.85
11 17.85 18.5
9011123038 2.6 0.5- 3.85
11.75 17.7 18.5
9011123039 3 0 3.65
4.75 11.4 13
9011123040 2.3 0 3.4
9.75 15.45 16.5
9011123045 2.6 0 3.8
9 15.4 16.5
9011123053 3 0 4
12 19 19.5
9011123055 3 0 3.85
10.5 17.30 18
9011123069 3 0 3.85
9.75 16.60 17.5
9011123070 2.6 0 3.65
9.75 16 17
9011123077 1.2 0 2.5
0 3.7
9021123002 3 0 3.85
11.5 18.35 19

شماره دانشجوییگزارشکار 1گزارشکار 2گزارشکار 3گزارشکار 4نمره نهایی
892523072019۱۸۱۸
9011123001181818۱۹
90111230061800۱۹
9011123018201719۲۰
9011123022000۰
9011123031000۰
9011123032192019۱۹
9011123035192019۱۹
90111230371920

۱۸

۲۰
9011123038201819۱۹
9011123039181818۱۹
9011123040۱۷۱۶

۱۸

۱۸
901112304519۱۹18۲۰
9011123053202020۲۰
901112305519201919
9011123069201919۱۹
901112307018018۲۰
9011123077151515۰
9021123002201920۲۰


طریقه محاسبه نمره نهایی این درس:

۱-با توجه به تعداد کلاس های تشکیل شده 3نمره حضور در کلاس برای هر دانشجو در نظر گرفته می شود.(اضافه بر۲۰)

تذکر: تا به این تاریخ(1392/۲/24) هشت جلسه کلاس آزمایشگاه تشکیل شده است.


۲-به ازای هر + یا - که به خاطر فعالیت یا پرسش های کلاسی و یا انظباط در کلاس داده خواهد شد به نمره نهایی 0.5 نمره اضافه یا کم خواهد شد.(اضافه بر۲۰)

3- منظور از گزارش کار تحویل پروژه های  می باشد که هر هفته به عنوان تمرین داده می شود.

4-امتحان پایانی یا بصورت پروژه ای یا به صورت امتحان عملی نرم افزاری انجام خواهد گرفت.

با تشکر

در صورت نظر و پیشنهاد می توانید در قسمت نظرات وبلاگ نظر خود را ارئه کنید.(با تشکر)


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1392 توسط سید مهدی اولادعلی

ریز نمرات و عملکرد درس  آزمایشگاه الکترونیک عمومی

(برق صنعتی)

آموزشکده فنی امام خمینی بهشهر


شماره دانشجوییحضوردرکلاس 3نمرهگزارشکار 3نمرهنمرات +و-
امتحان عملی 14نمرهجمع نمرات

نمره نهایی

24790136022.42.50
711.913
24790235052.72.80
1015.516
247911120332.70
9.515.216
24790136202.42.30
9.514.215
347902351632.60
11.2516.8517.5
347902352232.70
11.2516.9517.5
3479023526330
12.518.519

طریقه محاسبه نمره نهایی این درس:

۱-با توجه به تعداد کلاس های تشکیل شده 3نمره حضور در کلاس برای هر دانشجو در نظر گرفته می شود.

تذکر: تا به این تاریخ(1392/2/22) ده جلسه کلاس آزمایشگاه تشکیل شده است.


۲-به ازای هر + یا - که به خاطر فعالیت یا پرسش های کلاسی و یا انظباط در کلاس داده خواهد شد به نمره نهایی 0.5 نمره اضافه یا کم خواهد شد.(اضافه بر۲۰)


3- نمره  گزارش کار بعد از تصحیح همه برگه ها برای هر دانشجو در نظر گرفته میشود.

4- امتحان پایان ترم که به صورت عملی و انفرادی می باشد در تاریخ 22/2/1392 برگزار خواهد شد که 14نمره خواهد داشت.


ریز نمرات و عملکرد درس  آزمایشگاه الکترونیک عمومی

(برق صنعتی)

نمرات گزارشکار الکترونیک عمومی

آموزشکده فنی امام خمینی بهشهر


شماره دانشجوییگزارشکار1گزارشکار2گزارشکار3
گزارشکار4
گزارشکار5گزارشکار6گزارشکار7
247901360219.517.52015201620
24790235052019.5191919.52015
247911120318.518.5191818.51918
247901362019.51918.50151815
34790235161718191918.51819
347902352217182018.518.51919
3479023526202020192019.520

طریقه محاسبه :

۱- تا به این تاریخ(1392/2/15) هشت گزارشکار تحویل داده شد.

2- نمره هر گزارشکار از 20 حساب شده است در آخر ترم با توجه به تعداد گزارشکار و بعد از جمع  همه نمرات نمره گزارشکار محاسبه می گردد.

3- نمره  گزارش کار بعد از تصحیح همه برگه ها برای هر دانشجو در نظر گرفته میشود.

4- امتحان پایان ترم که به صورت عملی و انفرادی می باشد در تاریخ 22/2/1392 برگزار خواهد شد که 14نمره خواهد داشت.

در صورت نظر و پیشنهاد می توانید در قسمت نظرات وبلاگ نظر خود را ارئه کنید.(با تشکر)


با تشکر

در صورت نظر و پیشنهاد می توانید در قسمت نظرات وبلاگ نظر خود را ارئه کنید.(با تشکر)


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1392 توسط سید مهدی اولادعلی

کلاس های جبرانی دانشگاه غیرانتفاعی هیرکانیا

درسروزتاریخساعتکلاس
طراحی مدار واسطدوشنبه92/2/98 الی 13105
آز- طراحی مدار واسطدوشنبه92/2/913 الی 17سایت
 
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه سوم اردیبهشت 1392 توسط سید مهدی اولادعلی

کلاس های جبرانی آموزشکده امام خمینی بهشهر

درسروزتاریخساعتکلاس
تکنیک پالسشنبه92/2/149 الی 12101
میکروپرسسورشنبه92/2/1413 الی 16208
 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه دوم اردیبهشت 1392 توسط سید مهدی اولادعلی

ریز نمرات و عملکرد درس آزمایشگاه میکروپرسسور

(کاردانی الکترونیک عمومی)

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر


شماره دانشجویی گروه حضوردرکلاس 3نمره نمره +و- سمینار 7نمره
امتحان کتبی 10نمره
جمع نمرات نمره نهایی
2479015401 D 2.7 0 6
4.5
13.2 14
2479015402 D 2.4 0 6.25
7.25
15.9 16.5
2479015404 A 3 0 5.5
8
16.5 17
3479015401 F 3 0 5.5
3
11.5 12
2479015406 B 2.7 0 6.5
1.5
10.7 11
2479015407 C 3 0 5.75
7
15.75 16
3479015402 E 2.7 0 6.5
5.5
14.7 15
2479015409 C 1.8 0 3.75
2.5
8.05 9
2479015411 A 3 0 5.75
6.5
15.25 16
2479015412 H 3 0 6
7.5
15.5 16
2479015413 F 2.7 0 5.75
5
13.45 14
2479015414 H 1.8 0 4.25
0.5
6.45 8
2479015415 A 3 0 6.25
6.25
15.5 16
2479015416 E 3 0 5
3
11 12
2439019116 F 3 0 6.5
7.25
16.75 17.5
2479015419 D 2.7 0 6.5
5
14.2 15
2479015420 H 2.4 0 4.75
3
10.15 11
2479015421 C 2.1 0 6.5
4.5
13.1 14
2479015424 E 2.7 0 5.5
6.5
14.7 15.5
8089027028 B 2.7 0 5.5
6.75
14.95 15.5
8089027031 B 2.7 0 6
9
17.7 18

طریقه محاسبه نمره نهایی این درس:

۱-با توجه به تعداد کلاس های تشکیل شده 3نمره حضور در کلاس برای هر دانشجو در نظر گرفته می شود.

تذکر: تا به این تاریخ(1392/۲/25) دوازده جلسه کلاس آزمایشگاه تشکیل شده است.


۲-به ازای هر + یا - که به خاطر فعالیت یا پرسش های کلاسی و یا انظباط در کلاس داده خواهد شد به نمره نهایی 0.5نمره اضافه یا کم خواهد شد.(اضافه بر۲۰)


3- امتحان پایان ترم که به کتبی می باشد در تاریخ 01/03/1392 برگزار خواهد شد که 10نمره خواهد داشت.

           روش محاسبه نمره سمینار درس آزمایشگاه میکروپرسسور


زمان بندی 1نمره

فایلPowerpoint

1نمره

تطبیق موضوع و ارائه

۰.۵نمره

ارائه سمینار

1نمره

پرسش و پاسخ

3.5نمره

جمع

7نمرهبه نکات زیر توجه کنید:

۱- منظور از زمان بندی رعایت تاریخ و زمان اعلام شده برای مشخص کردن موضوع و تحویل فایل های مربوطه و زمان مشخص شده برای ارائه سمینار می باشد.

۲- منظور از فایل Powerpoint طریقه تهیه زیبای و نظم اسلاید ها می باشد.

۳- موضوع انتخاب شده با تحیقات انجام شده باید تطبیق داشته باشد و دقیقاً در مورد موضوع تحقیقات انجام شود.

۴- منظور از ارائه سمینار تسلط و طرز بیان گروه می باشد.

۵- نمره پرسش پاسخ به صورت انفرادی به اعضای گروه داده خواهد شد.در بقیعه موارد نمرات به کل گروه داده می شود.


جدول موضوع و تاریخ ارائه گروه ها

نام گروه موضوع ارائه تاریخ ارائه
A میکرو PIC 91/12/23
B PLC 92/1/28
C میکرو8051 91/12/9
D INTEL CORE I5 92/2/5
E INTEL CORE 2 DUO 92/1/21
F ARM 91/12/16
H INTEL CORE I3 92/2/12

در صورت نظر و پیشنهاد می توانید در قسمت نظرات وبلاگ نظر خود را ارئه کنید.(با تشکر)
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و ششم فروردین 1392 توسط سید مهدی اولادعلی

ریز نمرات و عملکرد درس  آزمایشگاه مدارهای دیجیتال

(کاردانی الکترونیک)

آموزشکده فنی امام خمینی بهشهر

شماره دانشجویی گروه حضوردرکلاس 3نمره
گزارشکار 3نمره نمرات +و- امتحان عملی 14نمره جمع نمرات

نمره نهایی

3479121160 D 2.1
3 1+ 13.5 19.6 20
3479121161 B 2.4
0 1- 4 5.4 8
3479121162 B 2.1
2 0 7.75 11.85 12
3479121164 A 1.8
0.5 0 9 11.3 12
3479121168 C 2.4
2.7 1- 9 12.1 13
3479121174 C 2.1
0 0.5- 0 0 حذف
3479121175 A 1.8
2.4 0 10.5 14.7 15
3479121177 B 2.7
2.65 0 8 13.35 14


طریقه محاسبه نمره نهایی این درس:

۱-با توجه به تعداد کلاس های تشکیل شده 3نمره حضور در کلاس برای هر دانشجو در نظر گرفته می شود.

تذکر: تا به این تاریخ(1392/۲/22)ده جلسه کلاس آزمایشگاه تشکیل شده است.


۲-به ازای هر + یا - که به خاطر فعالیت یا پرسش های کلاسی و یا انظباط در کلاس داده خواهد شد به نمره نهایی 0.5نمره اضافه یا کم خواهد شد.(اضافه بر۲۰)


3- نمره گزارش کار بعد از تصحیح همه برگه ها برای هر دانشجو در نظر گرفته میشود.

تذکر: از همه دانشجویان این کلاس به دلیل انجام ندادن پیش گزارش و تحویل ندادن گزارش کار 1نمره کسر خواهد شد.

4- امتحان پایان ترم که به صورت عملی و انفرادی می باشد در تاریخ 29/2/1392 برگزار خواهد شد که 14نمره خواهد داشت.نمرات گزارشکار  آزمایشگاه مدارهای دیجیتال

شماره دانشجویی گزارشکار1 گزارشکار2 گزارشکار3 گزارشکار4 گزارشکار5


3479121160 20 20 20 20 20


3479121161 0 0 0 18 0


3479121162 0 15 16 18 19


3479121164 0 17 0 17 18


3479121168 18 19 16 19 19


3479121174 0 0 0 0 0

حذف
3479121175 15 15 16 18 19


3479121177 18.5 17 18 19 19طریقه محاسبه :

۱- تا به این تاریخ(1392/2/22) چهار گزارشکار تحویل داده شد.

تذکر: همه دانشجویان این کلاس می توانند گزارش کارهای قبلی (قبل عید)  که تحویل نداده اند را تا هفته آینده تحویل دهند.

2- نمره هر گزارشکار از 20 حساب شده است در آخر ترم با توجه به تعداد گزارشکار و بعد از جمع  همه نمرات نمره گزارشکار محاسبه می گردد.

3- نمره  گزارش کار بعد از تصحیح همه برگه ها برای هر دانشجو در نظر گرفته میشود.

با تشکر

در صورت نظر و پیشنهاد می توانید در قسمت نظرات وبلاگ نظر خود را ارئه کنید.(با تشکر)


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و ششم فروردین 1392 توسط سید مهدی اولادعلی

کلاس جبرانی درس طراحی مدار واسط دانشگاه تمیشان  در روز دوشنبه 92/1/26 از ساعت 16 الی 19 کلاس 101 برگزار می شود.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و ششم فروردین 1392 توسط سید مهدی اولادعلی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
  • ایران
  • سماق